بازداشت یک فعال مدنی در قروه

بهزاد قنبری

روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه، بهزاد قنبری، فعال مدنی در شهر قره واقع در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهزاد قنبری در شهر قره ضیاالدین استان آذربایجان غربی از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفتنی است که ماموران امنیتی ضمن تفتیش محل کار این فعال مدنی و وسایل شخصی وی را با ثبت و ضبط کرده اند.

اتهام و علت دقیق بازداشت وی مشخص نشده است