فشار بر زندانیان سیاسی تبعیدی به بندهای عادی زندان اوین

اوین

زندانیان سیاسی تبعیدی در بندهای عادی، حق استفاده از امکاناتی که در اختیار زندانیان عادی قرار می‌گیرد را ندارند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان اوین با به وجود آوردن شرایطی، از استفاده وسایل تفریحی توسط زندانیان سیاسی که به بند زندانیان عادی تبعیدشده‌اند، جلوگیری می‌کنند.

زندانیان سیاسی تبعیدی در بند ۸ زندان اوین، علاوه بر تحمل شرایط نامساعد این بند که شامل کمبود امکانات اولیه زندگی، غذای ناسالم (حاوی سویای دامی)، نبود امکانات بهداشتی، و کمبود دارو و عدم رسیدگی‌های پزشکی کافی و به‌موقع می‌باشد، حتی حق استفاده از امکانات رفاهی، سرگرمی‌ها و آموزشی را نیز ندارند.

به‌عنوان‌مثال در بند ۸ زندان اوین زندانیان عادی روزانه در کلاس‌های آموزشی منبت‌کاری، کار با چرم (چرم‌سازی) و… شرکت می‌کنند که علاوه بر سرگرم شدن زندانی پس از آموزش منبع درآمدی نیز هست و زندانیان می‌توانند از این راه کسب درآمد کنند.

اما مسئولین زندان اوین جهت فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی که اصل قانون تفکیک جرائم برای آن‌ها اجرانشده است، از امکانات بند نمی‌توانند استفاده کنند، درحالی‌که زندانیان عادی به‌راحتی به‌تمامی وسایل دسترسی دارند.

لازم به ذکر است زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین در سالن‌ها و اتاق‌های مختلف در بین زندانیان عادی پخش‌شده‌اند و با خواسته حداقلی آنان که تمرکز در یک سالن و در اتاق‌هایی جدای از زندانیان عادی بود نیز مخالفت به عمل آمد.

زندانیان سیاسی باید با استناد به قانون تفکیک جرائم، جدای از زندانیان عادی نگهداری شوند و عدم رعایت این قانون توسط مسئولین باید مورد پیگیری قرار گیرد.