عليرضا احمدى توسط پليس امنيت اراك بازداشت شد

 

رادیو پارس  _علیرضا احمدی که به تازگی بعد تحمل چهار سال حبس تعزیری و پایان محکومیتش آزاد شده بود ،امروز برای تمدید کارت

پایان خدمت و گذرنامه به اداره گذرنامه شهرستان اراک مراجعه نموده و توسط پلیس امنیت اراک بازداشت شد . به گفته پدر ایشان ،ماموران اداره امنیت گفته اند که وی به تهران زندان اوین جهت ادامه تحقیقات اعزام خواهد شد.
وی بیمار و از ناراحتی های لگن پای راست و گوارشی حاصل از تحمل رنج می برد.

photo_2016-07-14_11-59-03