در قاب تصویر؛ چهل و نه سال قبل، آیت الله خامنه ای در زندان رژیم سابق، با نوشتن این نامه از حق خود برای استفاده از تلفن سخن گفت، امروز نرگس محمدی با درخواست اجازه تماس تلفنی در اعتصاب غذا به سر می برد.

در قاب تصویر؛ چهل و نه سال قبل، آیت الله خامنه ای در زندان رژیم سابق، با نوشتن این نامه از حق خود برای استفاده از تلفن سخن گفت، امروز نرگس محمدی با درخواست اجازه تماس تلفنی در اعتصاب غذا به سر می برد.

 13592448_1067531539992631_3892419526713434472_n