رسول بداقی به دادگاه احضار شد

 rasol badaghi
به دلایل نامعلومی رسول بداقی، فعال صنفی به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب، احضار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، رسول بداقی که باید درمورخه  دوم مردادماه به شعبه ی ۱۰۳۳ قدوسی مراجعه می کرد، پیش از این تاریخ بایستی خود را به شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب معرفی نماید.
شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب علت حضور را مشخص نکرده است.
مدیر دفتر شعبه ی ۲۶دادگاه انقلاب علت حضور را اینگونه یادآوری نموده است: “به عنوان متهم دروقت مقرر دردادگاه حاضر شوید.