حمله گارد سیاهپوش زندان رجایی شهر به سالن زندانیان سیاسی-امنیتی /تصاویر

    – صبح روز جاری حدود ۱۰۰ نیرو از گارد زندان رجایی شهر به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج حمله کرده و وسایل زندانیان سیاسی-امنیتی را بطور خشونت آمیزی بازرسی توام با تخریب کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۹ صبح تعداد ۱۰۰ نفر از نیروهای سیاهپوش گارد زندان رجایی شهر کرج با باتوم و پوشش ضد شورش مخصوص به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج حمله کرده و وسایل زندانیان سیاسی-امنیتی را بطور خشنی بازرسی توام با تخریب کردند.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: ” گارد بازرسی حدود دوساعت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج به طور وحشیانه ای وسایل زندانی ها را با صدمه زدن بازرسی کردند. آنها حتی بالشت ها را با چاقو پاره کردند.”

این منبع در ادامه افزود: “این سالن با ۴۰ زندانی به سالن زندانیان کرد سیاسی معروف است که اکثر آنها شهروندان کرد با اتهام های سیاسی-امنیتی هستند.”

وی در پایان تاکید کرد: “منظور از این حمله بازرسی نبود و بیشتر فشار و اذیت و آزار این زندانیان بود چراکه چیزی هم در بازرسی پیدا نشد.”