برنامه روز يکشنبه 8 ماه می 2016 برابر با 19 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با پدر زندانی سياسی اميرامير قلی توسط رضا اميری + سخنان تحليلی مانی از ايران + پخش توضيح  محمدرضاعالي پيام در مورد زندانی شدنش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.