جوانان نسل سوخته در زیر ضربات شلاق رژیم دیوانه ای که خود را منادی رستگاری بشر به نمایندگی از طرف جانور روانی ای که نامش را الله نهاده نیز می پندارد هرگز این مجال را نیافتند

جوانان نسل سوخته در زیر ضربات شلاق رژیم دیوانه ای که خود را منادی رستگاری بشر به نمایندگی از طرف جانور روانی ای که نامش را الله نهاده نیز می پندارد هرگز این مجال را نیافتند که از استعمارگران پلید حاکم بر دنیا این را بپرسند که شما که امروز اینگونه با سرمستی و شعف از موفقیت خود در پیشگیری از دستیابی این رژیم دیوانه به بمب اتمی سخن می گویید چرا در آن هنگامی که به خودتان اجازه دادید رویدادهای سیاسی منجر به انقلاب شوم 57 در ایران را به سمت تولد یک هیولای دیوانه به نام جمهوری اسلامی هدایت کنید که البته چیزی جز دشمن ساختگی خودتان که با مهندسی آن انقلاب شوم توسط خود شما از درون پوسیده ترین و کثیف ترین لایه جامعه ایران بر علیه تمام قشرها و طبقات دیگر این جامعه برخاسته است نیست هرگز به فکر به خطر افتادن امنیت دنیا توسط این رژیم دیوانه نبودید و اصولا چرا هیچوقت نسل های سوخته زیر ضربات کابل و باتوم این رژیم دیوانه در کل این 37 سال شوم در ایران از نظر شما جزو امنیت به خطر افتاده دنیا توسط این رژیم محسوب نمی شوند؟ چرا خیال می کنید که بلایی که با مهندسی انقلابات عربی بر سر خاورمیانه آورده اید و با میدان دادن به این رژیم دیوانه انقلاب سوریه را در میانه راه عقیم کردید تا ملت مظلوم سوریه این چنین قربانی نسل کشی شوند برای همیشه یک راز سر به مهر باقی خواهد ماند؟ تا کی می خواهید که با پنهان کردن نقش خود در بارور کردن بنیادگرایی وحشی اسلامی در خاورمیانه در جهت منافع عظیم کمپانی های اسلحه و نفت خود با تیکه پاره کردن خاورمیانه توسط اسلامگرایان وحشی با خیال راحت منابع عظیم نفت و گاز منطقه را غارت کنید؟