محمد اکرمی پور به ۱۵ سال زندان محکوم شد

 

محمد اکرمی پور زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج پس از ۲۹ ماه بلاتکلیفی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکیل مدافع به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﮐﺮﻣﯽ ﭘﻮﺭ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻠﻪ، ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ سنی مذهب ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﺋﯽ‌ﺷﻬﺮ کرج ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪه بود، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۲۹ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ زمان ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ سرانجام به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در جلسه دادگاه که اسفندماه سال گذشته به ریاست قاضی مقیسه و بدون برخورداری متهم از وکیل مدافع برگزار شده بود، «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» بعنوان اتهامات تفهیم و «تغییر مذهب از تشیع به تسنن» و «تبلیغ مذهب اهل تسنن» بعنوان مصداق های آن مطرح شد.

حکم ۱۵ سال حبس تعزیری صادر شده در هفته جاری به این زندانی ابلاغ شد، این حکم در مرحله بدوی است و آقای اکرمی پور ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.

محمد اکرمی پور ساکن تهران ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

وی ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۳۹۲ بازداشت و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۲۰۹، ﺑﺎﺯﺩﺍشت‌گاه ﻭﯾﮋﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻭ ۲۰ ﺭﻭﺯ در سلول‌های انفرادی این بند تحت بازجویی قرار گرفت. عمده اتهامات و فشارها بر این زندانی به دلیل تغییر مذهب خود به اهل سنت بود.

این زندانی سنی مذهب درحال حاضر در بند ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود