پاورقی خاطرات خالد حردانی

 

خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در پاورقی خاطرات خود با اشاره به سعید پورحیدر و رمضان احمد کمال دو زندانی که در اعتصاب غذا بسر می برند، وضعیت این دو زندانی را بحرانی نوشته است.
متن کامل این پاورقی خاطرات به شرح زیر می باشد:
ایستاده بر تاریکی:
سعید پورحیدر روزنامه نگار زندانی لبهایش را دوخت!!
شاید باور هر نسلی این باشد که به نقطه عطف تاریخ رسیده است؛ اما اینطور که پیداست گویا مسائل ما مخصوصا در خاورمیانه و علاالخصوص در ایران حل شدنی نیست و آینده ما و فرزندان این سرزمین بیش از پیش نامعلوم و در تاریکی مطلق فرو رفته است.
خیلی از مشکلات ما و انسانیت امروزه بحران معنوی عمیق تری را در ذهنیت بشری پنهان می کند. در قرن عقلانیت ما همچنان شاهد فوران خشونت در سطح بی سابقه بوده ایم و این واقعا غم انگیز است که حس حرمت مقدس انسانی از میان ما رفته است، و این در زندان ها دو چندان و شاید غیرقابل تصور باشد که یک روزنامه نگار که می تواند تکیه گاه و روشنایی ضمیر انسانیت باشد برای مطالباتی هر چند کوچک دست به دوختن لبهای خویش بزند. لیکن خود را رها کرد صورت و تصویر غلام را پذیرفت خویشتن را فروتن ساخت؛ و تا به مرگ بلکه تا با مرگ، صلیب را مطیع کند…
اما سعید پورحیدر روزنامه نگار زندانی در یک اقدام اعتراضی به عدم رسیدگی به خواسته هایش با دوختن لبها دست به اعتراض و اعتصاب غذا زده است. وضعیت جسمانی این زندانی وخیم است. افت ناگهانی فشار خون و وضعیت ضعف جسمانی از یک سو و عدم اجازه تزریق سرم و اقدامات درمانی دیگر وی را در وضعیت نامناسبی قرار داده است. در گفت و گویی که با این زندانی داشتم اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی در روز شنبه دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و این نگرانی من و دیگر دوستان را دو چندان کرده است و به شدت نگران جان این زندانی روزنامه نگار شدیم.
اما سعید تنها زندانی نیست که در اعتراض و اعتصاب است، بلکه رمضان احمد کمال دیگر زندانی کرد و اهل کوبانی سوریه نیز نسبت به عدم درمان خویش اعتراض کرده و از شنبه تا امروز در اعتصاب غذا است. او در روز چهارشنبه از حال رفته بود و او را به بیمارستان اعزام کرده اند ولی بعد از بهوش آمدن دوباره به زندان بازگردانده شد..! ما فقط تصویر پراکنده ای از رویدادهای تاریخ بشر هستیم…
پاورقی خاطرات خالد حردانی- زندان رجایی شهر کرج دوم اردیبهشت ۱۳۹۵

Hadi Zarehs Foto.