برنامه روز يکشنبه 17 ماه آوريا 2016 برابر با 29 فروردين 1395

گفتگو با آسو رستمی فعال حقوق کودک + سخنان مانی در مورد وقايع اخير در ايران.

گفتگو با جناب صنم راد در مورد بن بست استراتژيک رژيم آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.