شهرام احمدی زندانی اهل سنت محکوم به اعدام


شهرام احمدی در سال 88 از طرف نیروهای اطلاعاتی دستگیر و بمدت سی و سه ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سنندج تحت بازجویی بود. وی در سال 91 به اتهام محاربه توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد. این حکم در مرداد 94 مجددا توسط قاضی مقیسه صادر و در آبان ماه سال گذشته حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
برادر شهرام ٫بهرام احمدی در 7 دی 91 در حالیکه 17 سال بیشتر نداشت اعدام شد.
وی در دوران بازجویی خود با شوکر برقی جهت اعترافات دروغین تلویزیونی مورد شکنجه قرار گرفته است.
پیش از این بانکی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود در باره شهرام احمدی گفته بود :شهرام احمدی یک فعال اهل تسنن است که فعالیتش پخش کتاب و شبنامه های مذهب تسنن بوده است. او در سال ٢٠١۵ به اتهام وابستگی به گروهی که مسول ترور محمد شیخ الاسلام امام جمعه سنندج بود، به اعدام محکوم شد. این در حالی است که وی پنج ماه قبل از ترور شیخ الاسلام به زندان افتاده بود.
پدر شهرام احمدی میگوید وی عضو هیچ حزب و گروهی نبوده نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده است او فقط بدلیل تبلیغات مذهبی دستگیر شده است.