ابراز نگرانی احمد شهید از وضعیت علی رضا گلیپور زندانی سیاسی

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان در آخرین گزارش خود که به سازمان ملل متحد ارائه گرده است از وضعیت علی رضا گلیپور زندانی سیاسی ,به شدت ابراز نگرانی کرده است در این گزارش آماده است علی رضا گلی پور زندانی سیاسی است که در اکتبر 2012 توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده است .
او به مدت هشت ماه در سلول انفرادی بسر برده و بنا به گزارشات, و ی برای اعتراف به جرایم و ارتباط با گروه مخالف مجاهدین خلق تحت شکنجه و فشار قرار گرفته است .
احمد شهید در ادامه گزارش خود نوشته است مسئولین از تماس وی با وکیلش در مراحل ابتدایی تحقیقات ممانعت به عمل آورده و او را از دیدار با خانواده اش به مدت دو سال محروم نموده اند .
تا به امروز از تشليل دادگاه و گرفتن حكم محروم بوده و از سال 2012 در بازداشت به سر میبرد . به استناد گزارشات آقای گلی پوراز شرایط وخیم سلامتی از جمله قلب , درد کمر و ریه رنج برده و شرایط حبس این وخامت را تشدید نموده است
. بنا به گزارشات مسئولین بند هفت اوین او را از دسترسی به درمان مناسب محروم کرده اند . و این زندانی یک روز پس از عمل قلب خود در ژانویه 2016 به زندان اوین باز گردانده شده است .
احمد شهید در ادامه گزارش خود از موارد معمول نقض حقوق بشر در ایران را در گزارش خود متذکر شده و به محدودیت‌های فعالان سیاسی و حقوق بشری و تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی ایران اعتراض کرده است.
او از جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق در بیاورد و قوانینی را که به سلب حق حیات منجر می‌شوند بازنگری کند. آقای شهید به ویژه خواهان توقف اعدام مجرمانی شده که به هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از “سرکوب فزاینده آزادی بیان و عقیده” و وضعیت اقلیت‌های مذهبی رسمی و یا به رسمیت شناخته نشده انتقاد کرده است.
او همچنین از حکومت ایران خواسته است که در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازنگری کند و حقوق برابر را برای آنان به رسمیت بشناسد.