مولوی ساداتی: نادیده گرفتن مطالبات به حق علت شکل گیری رویکردهای افراطی است

کمپین فعالین بلوچ فاخبار,
مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان در خطبه نماز جمعه با اشاره به خشونت طلبی و افراط گرایی ها گفت: از علت های شکل گیری و فراگیرشدن رویکردهای افراطی در بی اعتنایی به حقوق ومطالبات به حق هویتی و برخورد حذفی فعالان حقوق شهروندی است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ وی افزود: نادیده گرفتن خواسته ها و مطالبات مشروع ملت ها زمینه را برای افراط گرایی و خشونت طلبی هموار کرده است همه حکومتها، شخصیتها، احزاب ، جناحها ، سخنوران و اهل قلم در شرایط کنونی ارزش های اخلاقی و زمینه صلح و آرامش را فراهم سازند.

مدیر دارالعلوم زنگیان همچنین با اشاره به فقر و محرومیت در جامعه گفت: امروز بسیاری در تامین مخارج خود و خانواده شان مواجه با مشکلات هستند بیشترین نیروی جوان کشور بیکار است و بسیاری از نیروهای شاغل از جمله کارگران و کارمندان حقوق و پاداش کافی ندارند یا زیر خط فقر زندگی می کنند.

ایشان حکومت را موظف به رسیدگی به این امورات دانسته و خواستار حل این معضل ها شده است.