مدیرمسئول سایت انتخاب در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

رادیو پارس _  دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت که در جلسه امروز دادگاه، مدیرمسئول سایت انتخاب مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، علی اکبر کسائیان اظهار داشت: “در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده سایت انتخاب، سایت صبحانه با خبر و ماهنامه گزارش در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی رسیدگی شد”.

وی ادامه داد: “مدیرمسئول سایت انتخاب (مصطفی فقیهی) به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر” مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات وی را مستحق تخفیف ندانست”.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تصریح کرد: “همچنین پرونده سایت صبحانه با خبر مفتوح بود که در ابتدای دادگاه، قاضی اعلام کرد که شاکی در این پرونده اعلام رضایت کرده است”.

کسائیان در پایان گفت: “پرونده ماهنامه گزارش نیز به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی مطرح بود که مدیرمسئول آن مجرم شناخته شد و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات وی را مستحق تخفیف دانست”.

Weniger anzeigen