علی معزی؛ محرومیت از درمان مناسب در زندان اوین

dein ProfilbildReza Amiri
  رادیو پارس _  علی معزی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین که از تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می برد، بعد از سپری کردن بیش از ۴ سال از حکم خود، همچنان با مخالفت مسئولین با مرخصی جهت درمان و یا اعزام به بیمارستان روبرو است.

یکی از نزدیکان علی معزی به گزارشگر هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفت: «ایشان از تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می برد، همچنان با مخالفت مسئولین با مرخصی وی جهت درمان و اعزام به بیمارستان روبروست و از رسیدگی پزشکی در طول مدت زندان محروم بوده است.»

به گفته ى این منبع مطلع، یکى از اتهامات جدید على معزى تبلیغ علیه نظام است، درحالى که وی در زندان بوده است. او در آذرماه سال جاری به شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب احضار و مجددا توسط قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه ۶۰ را نیز دارد، در پاییز ۸۷ دستگیر و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تحمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر و آزادی از زندان، مجددا در خرداد ماه سال ۹۰ بازداشت شد.

یک منبع مطلع پیشتر و در ارتباط با وضعیت این زندانى سیاسى به گزارشگر هرانا گفته بود: على معزى یک بار براى درمان مثانه به بیمارستان خارج زندان آمد و بنا به دستور پزشک قرار بود براى درمان کلیه اقدام کند که موضوع پرونده جدید پیش آمد و به انفرادى رفت و بعد از برگشت به زندان هم مسئولین از اعزام مجددش خوددارى کردند.

على معزى به اتهام هوادارى از سازمان مجاهدین خلق به چهار سال حبس محکوم شده بود که تا پیش از تشکیل پرونده جدید قرار بود فروردین ماه سال ١٣٩۴ آزاد شود. نامبرده سپس بصورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنى است این زندانى سیاسى در طول بیش از چهار سال حبس هرگز به مرخصى اعزام نشده است.

بند هشت “بدترین بند زندان اوین” و “تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی اوین” توصیف شده است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در ازدحامی فوق العاده و بدون امکانات و شرایط بد بهداشتی به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده ها نیز تا کنون راه به جایی نبرده است.