گزارشگران بدون مرز: دولت ایران ایجاد تغییرات در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی را جدی بگیرد

 سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست با تکیه بر نتیجه انتخابات اخیر، تغییرات جدی در عرصه آزادی اطلاع رسانی را به انجام برساند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، این سازمان مدافع آزادی بیان، با محکوم کردن محدودیت آزادی اطلاع رسانی در روند برگزاری انتخابات هفتم اسفند، به بازداشت برخی خبرنگاران در آستانه انتخابات  اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز همچنین می گوید در فضای سرکوب خبرنگاران و رسانه ها « تنها منبع بدیل دسترسی به اطلاعات برای شهروندان، رسانه‌های مستقر در خارج از ایران است» که آنها نیز از تهدید دستگاههای امنیتی در امان نیستند.
این سازمان که مستقر در پاریس است به تهدید خبرنگاران رادیوفردا، بی بی سی و رادیو زمانه توسط دستگاه امنیتی یا رسانه‌های نزدیک به این ارگان ها اشاره کرده است.
گزارشگران بدون مرز اگرچه نتایج انتخابات برای اصلاح طلبان را خوب ارزیابی می کند اما در بیانیه خود آورده است« دسترسی بدون محدویت به اطلاع رسانی مستقل یکی از بنیان‌های هر انتخابات آزاد است و در نبود آن انتخابات نمی‌تواند شفاف و دمکراتیک تلقی شود».