تخریب خانه های مردم روستای دانش پایه زاهدان توسط نیروی انتظامی

سحرگاه روز یکشنبه 6 دیماه بیش از 50 دستگاه خودرو نیروی انتظامی با محاصره روستای “شهیدان دانش پایه” سیادک، با ده دستگاه لودر اقدام به تخریب خانه های مردم این روستا کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ این روستا که 2 کیلومتر از محدوده شهر زاهدان فاصله دارد داری کد روستایی و تابلو شهرداری و خدمات دولتی چون آب و برق و … است.
یک منبع از اهالی محل در این باره گفت: “نیروی انتظامی ادعا کرده که این زمینها متعلق به نیروی انتظامی است و خونه های که شما اینجا ساختین غیرقانونی هستند. درحالی که این زمین ها چند ساله که صاحب اصلی اش که حاجی غفورشاهوزهی باشد دور و برش را دیوار کشیده بود. و الان حدود دوسه ساله که قطعه قطعه کرده به 250متر و به مردم فروخته که مجموعا از 250 قطعه بیشترفروخته است وحالا که مردم خونه هاشون روساختن و تکمیل کردند سر و کله نیروی انتظامی پیداشده و ادعای مالکیت می کند”
وی در جواب سوال گزارشگر کمپین در مورد داشتن حکم تخریب گفت: “بله، حکم تخریب داشته اند از طرف محمد مرزیه دادستان زاهدان اما تا این لحظه هیچ هشداری به مردم محل ندادند و ناگهان برای تخریب آمده اند.”
این منبع افزود: “از بیست باب خانه بیشتر تخریب کردند هر چی در روستا بوده تخریب کردند به جز 2 باب خانه که داخل آنها خانواده بودند که هرکاری کردند بیرون نیومدن و گفتن اگرخانه های ما رو خراب می کنید رو سرمون خراب کنید. که به آنها هم اخطار دادند که تا 2 روز دیگه فرصت دارید تا تخلیه کنید. و خدا را شکر فعلا چند روزه ازشون خبری نیست.”
این فرد که خانه خود وی نیز تخریب شده است می افزاید: “همه ساکنان روستا بلوچ هستند و از طایفه های مختلف ریگی ، ناروی، نهتانی، عالی زهی، براهوی، گمشادزهی، شاهوزهی، صفرزهی، کرد و…”
این فرد ادامه داد: “روز بعد تخریب ساکنین روستا جمع شدیم و رفتیم مسجد مکی برای شکایت، ازمسجد به هر کسی زنگ میزدند هیچ کدوم گردن نمی گرفت و میگفتن ما نبودیم بعدش رفتیم فرمانداری بخشدار به ما گفت: شما برید به روستاتون من میام همونجا ما رفتیم بعد از یک ساعت خود بخشدار ترسیده بود و یه چند نفر دیگه رو فرستاده بود که اونام از دور اومد نگاهی میکرد و از ترس که مردم عصبانی هستند نزدیک نمیومد بعد چند نفر از همراهان ما رفتن و ضمانت کردند که کسی با شما کاری ندارد بعد اومد و دور از مردم یه چند تا عکس گرفت و رفت و فعلا هم خبری نشده.”

Weniger anzeigen