وخامت وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی در ششمین روز اعتصاب غذا

  Reza AmiriReza Amiri
رادیو پارس–بام- امروز 11 دی 1394 خبرهای رسیده از زندان رجایی شهر حاکی از وخامت وضعیت جسمانی 4 تن از زندانیان سیاسی در ششمین روز اعتصاب غذا است.
به گزارش بام ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی، فریدآزموده، علیرضا فراهانی، بهزاد ترحمی و ایرج حاتمی چهار زندانی سیاسی بند 2 زندان رجایی شهر در آستانه هفتمین روز اعتصاب غذا قرار دارند و وضعیت جسمانیشان نامساعد گزارش شده است.
به گفته همبندیان این چهار زندانی، با گذشت شش روز از اعتصاب غذای آنها نه تنها مسئولین زندان اهمیتی برای جان آنها قائل نیستند بلکه آنها را تهدید به پرونده سازی، انتقال به سایر بندهای عادی هم می کنند و ضرب و شتم چند روز گذشته در مورد ایرج حاتمی و تهدیدهای مکرر فرید آزموده گواه این موضوع است.
این چهار زندانی سیاسی پیشتر با اعلام اعتصاب غذای خود ضمن تاکید بر عدم بی توجهی مسئولان و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری علت اعتصاب غذای خود را به دست آوردن حق و حقوق قانونیشان عنوان کرده که نه تنها مسئولان در ایران آن را سلب کرده بلکه نهادهای حقوق بشری هم کوچکترین اهمیتی برای آن قائل نیستند.