درخواست زندانیان سیاسی از شورای حقوق بشر و گزارشگر ويژه برای پیگیری وضعیت میثاق یزدان‌نژاد

    رادیو پارس   _خبرگزاری بام– جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج با نگارش نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه آن در امور ایران  با ابراز نگرانی از وضعیت میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خواستار پیگیری وضعیت این زندانی شدند.

متن کامل نامه به شرح ذیل می‌باشد:

نگراانی از وضعيت آقای ميثاق يزدان نژاد

در شرایطی كه چند روز بيشتر ازصدورشصت و دومين قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل نمى‌گذرد موارد نقض حقوق بشر كماكان ادامه دارد. بطور خاص در ارتباط با اعمال شكنجه سفيد يعنى محبوس كردن زندانی بطور طويل‌المدت در سلول انفرادی كه متاسفانه در قطعنامه های حقوق بشر هم توجه چندانی بدان نمى‌شود در حاليكه یکی  از هولناكترين مصاديق بارز شكنجه است بطوريكه متهمان بارها اقدام به خودكشى در آن مى‌كنند و يا حتی بعد از خلاص شدن از آن بواقع سلامت روانی خود را بدرجات متفاوت از دست مى‌دهند.

آقای ميثاق يزدان‌نژاد از جمله كسانی است كه بعد از گذراندن بيش از ٨ سال زندان، به بهانه اعزام به بيمارستان به سلول انفرادی (دو الف اوين)منتقل شده و بدون هيچ اطلاعی حتی به خانواده‌اش مدتهاست كه در سلول انفرادی محبوس شده است و هيچ نهاد و ارگانی حتی سازمان زندان‌ها كه مسئوليت نگهداری زندانيان را دارد پاسخگو نمى‌باشد.

ما زندانيان سياسی و همبندان ايشان بشدت نگران وضعيت ايشان هستيم و از شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ويژه جناب دكتر احمد شهيد مصرانه استمداد طلبيده خواستار پيگيری وضعيت ايشان بطور خاص وافراد ديگری كه ماه‌هاست در انفرادی نگهداری مى‌شوند هستيم.

با تشكر زندانيان سياسی گوهر دشت و اوين- ۱۳۹۴/۹/۵

۱- خالد حردانی

۲- رسول حردانی

۳- آيت الله کاظمینی بروجردی

۴- فريد آزموده

۵- علیرضا فرهانی

۶- حجت حاتمی

۷- بهزاد فراهانی

۸- ایرج حاتمی

۹- زانیار مرادی

۱۰- سعید شیرزاد

۱۱- علی معزی

۱۲- پیروز منصوری

۱۳- امیر قاضیانی

۱۴-مسعود عرب‌چوبدار

۱۵- صالح کهندل

۱۶- شاهین ذوقی‌تبار

۱۷- سعید ماسوری

۱۸- رضا اکبری‌منفرد

۱۹- سهیل بابادی

۲۰- لطیف حسنی

۲‍۱- آیت مهرعلی بگلو
۲۲- علیرضا گلیپور