شعر دختر توی ایران

  dein ProfilbildReza Amiri
 وقتی دختر توی ایران.میاد دنیا…
شروع میشه دربدری نمی دونه میخاد بکشه از کیا

هر چی که میشه بزرگتر
حس میکنه که پسر هست جنس برتر

تا میخاد بکنه  تو کوچه بازی.
بهش میگن مواظب باش نکنند بهت دست درازی

دختر داره همیشه دلهره
اینو میدونم دلش از همه عالم پره

نداره حق انتخاب هیچ پوششی
برای گرفتن حق کوتاه نمیاد از هیچ کوششی

دختر میخاد بشه ورزشکار
بهش میگن برو دنبال کار ارزش دار

ارزش دختر تو ایران به اینه
لیسانس بگیر بره تو خونه بشینه

حتی واسه پوشیدنش میکنن قانون وضع
این نمایندگان  کوته فکر و بی مغز

تو دانشگاه یا محل کار
همکلاسی دوست و آشنا یا که همکار

همه دارن به تو نگاه جنسیتی
میدونم از این نگاه خیلی اذیتی

مگه نمیگن تو اسلام مقام زن هست بالا
ببینید کار دخترامون به کجا رسید حالا

افتادن به جونشون با چاقو واسید
همه هست از برکت دولت  تدبیر و امید

ماهم فقط اسممون هستش مرد
خبر داریم دخترامون چقدر میکشن درد

میکشن این همه ظلم و ستم
بخدا سخته این همه بار غم

ماها که میکردیم واسه ناموسمون سینه سپر
حالا شدیم مثل کبریت بی خطر

ماها که بودیم مدعی تمدن و فرهنگ
چرا شده تو ماها این کمرنگ

برای حفظ دختران وطن
حتی اگه شده میکنیم  جنگ تن به تن

مام میهن   هست ایران
نمیذاریم  بشه بیشتر از این ویران

رضا امیری

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 4:18  توسط رضا امیری  |