محسن محسن زاده فعال مدنی توسط اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد

محسن1گونئی نیوز:محسن محسن زاده  فعال  مدنی  توسط  اداره  اطلاعات  اردبیل  بازداشت شد  .این  فعال  مدنی  که  کارمند  یکی  از  نشریه های  استان اردبیل  میباشد  چند  روز  پیش  توسط  اداره  اطلاعات  به  خاطر  فعالیت  در  فضای  مجازی  تهدید  به  بازداشت شده  بود.