پانی کیان نژاد ، سوئدی ایرانی تبار

پانی کیان نژاد ، سوئدی ایرانی تبار
دختری از سرزمین خورشید ، خوزستان – اهواز
قهرمان مسابقات بین المللی MMA فایتر لندن در هفت مبارزه پی در پی و بدون شکست پیروز شد و صاحب کمربند قهرمانی شد