تخریب شبانه یک خانه ارزشمند قاجاری توسط شهرداری تهران

رادیو پارس      ـ  یک خانه ارزشمند قاجاری در گذر اعلمی محله عودلاجان به بهانه ایمن نبودن به صورت شبانه با لودر تخریب شد، این در حالی است که تمام این محله به ثبت ملی رسیده است.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، یک بنا در خیابان ناصر خسرو، کوچه خدابنده لو در گذر اعلمی محله عودلاجان به بهانه ایمن نبودن به صورت شبانه با لودر تخریب شد.

عکس های هوایی نشان دهنده ارزشمند بودن این بناست.

این در حالی است که چند ماه پیش این بنا دچار حریق شد و آسیب به آن وارد شد.

شنیده ها حاکی از این است که در سیستم شهرداری دلیل تخریب این بنا ناپایدار بودن اعلام شده اما مشاهدات این مجموعه نشانی از ناپایدار بودن و در خطر افتادن جان مردم محلی را نشان نمی داد.

سال ها پیش نیز شهرداری منطقه ۱۲ دیوارهای خانه ظهیرالسلام را نیز به همین بهانه برداشتند و باعث شدت گرفتن تخریب این خانه شدند.

بنابراین گزارش تخریب این خانه آن هم به صورت شبانه در حالی رخ داده که از میراث فرهنگی هیچ استعلامی صورت نگرفته این در حالی است که تمام مجموعه ۱۵۰ هکتاری محله عودلاجان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

گفتنی است طرح انضباط شهری چند ماه است در راستای نظم بخشیدن و احیا هویت بافت تاریخی تهران از سوی شهرداری تهران آغاز شده است.

در این طرح قرار است منطقه ۱۲ به تهران و مرکز گردشگری در پایتخت تبدیل شود.

اما در واقع قرار است در راستای اجرای این طرح تعداد ۶۴ خانه قدیمی در منطقه ۱۲ تهران با عنوان ناپایدار بودن تخریب شود.

takhrib banay ghadimi