هشدار زنان فعال ملی مذهبی به رئیس قوه قضاییه درباره خطر جانی زندان برای نرگس محمدی

reza amiri

org-z1438521021c716a7310061c2a3bcd2c9ac1fac4c13001af7bb.jpg
جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت خطرناکی که زندان برای نرگس محمدی ایجاد کرده، هشدار دادند.

به گزارش کلمه، زرین دخت عطایی (سحابی)، اعظم طالقانی، زهره سحابی، دره سحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتاضی لنگرودی و فیروزه، امضا کنندگان این نامه، از صادق لاریجانی خواسته اند که برای آزادی و درمان نرگس محمدی اقدام عاجل کند، مبادا شاهد فاجعه‌ای دیگر باشیم.

وضعیت بیماری نرگس محمدی در شرایطی است که باید تحت نظر پزشک متخصص و برنامه درمانی منظم باشد. در روزهای گذشته نرگس محمدی دچار حمله فلج عضلانی شده بود و به حالت نیمه بیهوش درآمد و حتی در چنین شرایطی هم تحت درمان زیر نظر پزشک متخصص قرار نگرفت که همین امر نگرانی ها را افزایش داده است.