معلمان اخراجی کردستان : روحانی حضور ما استقبال نیست ! اعتراض است

معلمان اخراجی کردستان : روحانی حضور ما استقبال نیست ! اعتراض است

reza amiri

رادیو پارس _ _یکشنبه 4 مرداد در جریان استقبال از روحانی که به سنندج رفته بود ،معلمین اخراجی که از سالهای
1359 به بعد به دلایل واهی اخراج شده اند واکثر آنان محرومیت اجتماعی دارند (به دلیل انفصال از آموزش وپرورش) با پلاکارد سیاه که در آن ازطرف معلمین اخراجی خواسته هایشان نوشته شده بود در مسیر ایستادند واعلام کردند که ،
این حرکت ما اعتراض است واستقبال نیست ،
در جریان این حرکتها با توجه به اهمیت موضوع وازدحام نیروهای بسیجی وحمله اطلاعاتی ها به این گروه مظلوم، خانم معلمی اخراجی مصدوم گردید که با آمبولانس اورا به بیمارستان منتقل ومشخص شد که پایش شکسته است .
نهایتا نیروهای سرکوبگر انتظامی پلاکاردهایشان را جمع وآنها را متفرق نمودند .
شایان ذکر است که جامعه معلمین اخراجی استان کردستان اعتراضات خود را از سال 1393 همراه با جامعه فرهنگیان ایران آغاز نموده اند وجز محرومترین ومظلوم ترین قشر در کردستان بوده وحدودأ 2000 نفر می باشند .

Nadia Naderis Foto.