“هفت سال، حتی بدون یک روز مرخصی”

reza amiri

جمال‌الدین خانجانی، شهروند بهایی و زندانی 83 ساله زندان رجایی شهر است که به علت اعتقاد به دیانت بهایی و همچنین یکی از اعضای مدیران جامعه بهایی ایران از می ۲٠۰۸ (۲٥ اردیبهشت ۱۳۸۷)، تاکنون در زندان به سر می برد. وی به همراه شش رهبر دیگر جامعه بهائی که به ٢٠ سال زندان محکوم شده است،
آقای خانجانی به دلیل داشتن سن 83 سال و بیماری جسمی که در طول زندان شدت گرفته است با مشکلات فراوانی روبرو می باشند، اما تا کنون به ایشان یک روز هم مرخصی داده نشده است .

گفته می شود پس از بازداشت ایشان و به همراه شش مدیرجامعه بهایی ایران هفته‌ها بدون هيچ اطلاعی، در بازداشت بودند و پس از آن نیز حدود يک سال حق دسترسی به مشاورۂ حقوقی نداشتند. اين هفت نفر مجموعه اعضای گروهی به نام ‘ياران ايران’ هستند که در حال حاضر هفت سال از دوران محکومیت خود را طی کرده اند . مدیران جامعه بهایی ایران وظيفه رسيدگی به امور اوليه اجتماعی و معنوی جامعه بهایی سيصدهزار نفری بهائیان ايران را برعهده داشتند.

آقای خانجانی پیشتر 3 بار بازداشت شده بودند و در اواخر دهه 1980 در سالهای 1360 شمسی دو ماه دستگیر بودند و در این مدت زیر شدیترین شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفته بودند. ولی در طی آن دوران توانست راه را برای متقاعد کردن مسئولان امور باز کند که از ویژگی صلح آمیز آئین بهائی آگاهی یابند. در نتیجهٔ این اقدام، ایشان و بسیاری دیگر از زندانیان بهائی آزاد شدند.

سال گذشته خانه ییلاقی خانواده جمال‌الدین خانجانی، توسط نیروهای امنیتی در سمنان تخریب شد. ، روز چهارشنبه,۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، نیروهای امنیتی بدون توجه به اینکه خانواده خانجانی به عدم تخریب خانه‌ی مذکور از دیوان عالی کشور، حکم دریافت کرده بودند، آن خانه را تخریب کردند

با وجود هشدارهای پی‌در‌پی احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد، به برخورد نامناسب حکومت ایران با اقلیت‌های مذهبی، تا کنون هیچگونه بهبودی در رفتار حکومت ایران با این اقلیت مذهبی دیده نشده است.