مهدی فراحی شاندیز برای انتقال به بند سیاسی – عقیدی زندان رجایی شهراز 21 تیرماه در اعتصاب غذا بسر می برد

reza amiri

مهدی فراحی شاندیز برای انتقال به بند سیاسی - عقیدی زندان رجایی شهراز 21 تیرماه  در اعتصاب غذا بسر می برد

  مهدی فراحی شاندیز از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج که به اتهام سه بار توهین به رهبری جمعا به 9 سال زندان محکوم و هم اکنون در بند 10 آن زندان در حال گذراندن دوره ی حبس خود می باشدبرای انتقال به بنده 12 همان زندان از یکشنبه در اعتصاب غذا به سر می برد.

 

رادیو پارس     _ , مهدی فراحی شاندیز از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج که به اتهام سه بار توهین به رهبری جمعا به 9 سال زندان محکوم و هم اکنون در بند 10 آن زندان در حال گذراندن دوره ی حبس خود می باشد خواستار انتقال به بنده 12 همان زندان شده است . مهدی فراحی شاندیز که تا کنون چندین بار به اتهام های سیاسی بازداشت و در سلول های انفرادی بسر برده است در روز کارگر سال 88 در پارک لاله دستگیر و همان شب ماموران اطلاعات با یورش به منزل مسکونی وی کلیه ی مدارک و وسایل شخصی و کتب و ی را ضبط و متعاقب آن به 9 ماه حبس محکوم که باز بیشترین مدت آن را در سلول های انفرادی 209 زندان اوین سپری و در بهمن 89 از زندان آزاد شده بود . وی پس از آزادی با مراجعات مکرری که به دادگاه انقلاب داشت در پی بازپس گیری مدارکی بود که ماموران اطلاعات در شب دستگیری وی از خانه به سرقت برده بودند ( گذر نامه ـ شناسنامه ـ کارت ملی ـ کامپیوتر و …)که در نهایت از مراجعه ی وی به شعبه ی مورد درخواست ممانعت بعمل آمده و پس از مقاومت وی مجددا دستگیر و در شعبه ی 28 دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم به 3 سال حبس تعزیری محکوم می شود . در حالی که دوران حبس وی به اتمام رسیده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمن ممانعت از آزادی وی مجددا پرونده ای دیگر تشکیل و بدون داشتن حق انتخاب وکیل دوباره به اتهام توهین به رهبری به 3 سال حبس دیگر محکوم می شود پس از این احکام که توسط قاضی صلواتی و مقیسه صادر شده بود مجددا پرونده ی با همان جرم برای وی تشکیل و بدون تفهیم اتهام و حتی حضور در دادگاه نامبرده به جرم توهین به رهبری به 3 سال حبس دیگر نیز توسط قاضی مقیسه محکوم می شود که حتی حکم صادره به وی هم ابلاغ نشده و در پرونده ی وی مستقیما منظور می شود . بدین ترتیب با سه پرونده جعلی , نامبرده با یک جرم به 9 سال حبس محکوم شده است . اگر چه طبق آئین نامه ی دادرسی نوین با تجمیع جرائم نامبرده می بایستی تاکنون از زندان ازاد میگردید متاسفانه هنوز در حبس بسر می برد.