احمد شهید : اينك زمان تمركز روي حقوق بشر ايران است

reza amiri
رادیو پارس

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ، احمد شهید روز گذشته به دولت جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی فراخوان داد كه از فرصتي كه با توافق برنامه هسته اي       _ايران ايجاد شده است استفاده كنند و موضوع شرايط حقوق بشر در ایران رسيدگي كنند.
اقاي شهيد گفت : ” اين اميد قلبي من است كه نتيجه موفقيت آميز مذاكرات هسته اي كه ميتواند لغو تحريمهاي اقتصادي را امكانپذير كند ، به رئيس جمهور حسن روحاني اجازه دهد كه روي ديگر وعده هاي انتخاباتي اش متمركز شود بخصوص آنها كه مربوط به بهره مندي تمامي مردم ايران از حقوق بشر ميباشد .
گزارشگر ویژه از رژیم ایران خواست تا از هیچ تلاشی در پرداختن به نگرانی هاي طولاني مدت حقوق بشر كوتاهي نكند كه بارها و بارها توسط مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل، به ویژه درمورد افزایش اعدام های سال گذشته ،و افزایش محدودیت آزادی بیان و تجمع هاي مسالمت آمیز، حقوق زنان ، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی، و محاكمه هاي در حال انجام روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر ، مطرح شده است.
آقاي شهيد مجددا به مقامات ايران درخواست داد تا با تعامل سازنده و معنا داري اجازه سفر و ديدار او از كشور را بدهند و تصريح كرد كه تمايل به همكاري با مقامات ايراني در مقابله با چالش هاي حقوق بشر در ايران دارد .