کاریکاتور، مثل همیشه درصحنه توافق هسته ای حضور داشت . کارتونیست های حرفه ای و حتی کاربران فیس بوک با نگاه طنز این رویداد را به تصویر کشیدند. “هنر روز” گزیده ای از این آثار را به اشتراک همگانی می گذارد.

کاریکاتور، مثل همیشه درصحنه توافق هسته ای حضور داشت . کارتونیست های حرفه ای و حتی کاربران فیس بوک با نگاه طنز این رویداد را به تصویر کشیدند.

“هنر روز” گزیده ای از این آثار را به اشتراک همگانی می گذارد.


تگ ندارد