جشن توافق هسته ای

reza amiri

 

 

جشن توافق هسته ای

کاری از رضا جوزانی در رادیو زمانه
…………………………………………..
رادیو پارس   ؛ قدرت های بزرگ امروز صبح با ایران بر سر مسائل هسته ای به توافق رسیدند. بیانیه ی این توافق تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد.

به نظر شما این توافق تا چقدر بر بهبود زندگی مردم تاثیر می گذارد