هفت سال و نیم حبس برای مریم سادات یحیوی

reza amiri

      رادیو پارس   ـ مریم سادات یحیوی، از فعالان اجتماعی و سیاسی، به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

رادیو پارس   _ به نقل از کلمه، خانم یحیوی که در آبان ماه ۱۳۹۳ برای مدت ۱۷ روز توسط ماموران امنیتی سپاه بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

این فعال سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به یک سال و نیم محکوم شده است که بر اساس اصل ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اجرا نیست.

دادگاه برای صدور این حکم سنگین، به ماده ۱۳۷ قانون مجازات جدید استناد کرده که دست قاضی را در صورت تکرار جرم، برای صدور حکمی تا یک و نیم برابر مجازات تعیین شده در قانون باز می گذارد.

این در حالی است که ماده ۱۳۸ همین قانون تصریح کرده که مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اعمال نمی شود.

مریم سادات یحیوی پیش از این هم در پرونده ای مربوط به سال ۱۳۸۹ به یک سال حبس محکوم شده بود که به علت بیماری و بر اساس گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر، اجرا آن حکم منتفی شد.

اکنون مشخص نیست دادگاه بر چه اساسی، حکم وی در پرونده جدید را به عنوان اتهامی اجتماع و تبانی هم تسری داده است تا به حکم سنگین هفت سال و نیم حبس برسد. آن هم در حالی که با توجه عدم تحمل کیفر در پرونده قبلی، شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ مبنی بر “حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات” نیز محقق نشده است.

دادگاه همچنین در حکم خود برای مدت دو سال مریم سادات یحیوی را از عضویت در احزاب و حضور در اجتماعات و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی منع کرده است.maryam alsadat