احضار غالب حسینی فعال کارگری به اداره اطلاعات

reza amiri

رادیو پارس_

اداره اطلاعات شهر سنندج ، طی تماس تلفنی در روز گذشته شنبه ۲۰ تیر ماه «غالب حسینی» فعال کارگری وعضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهر سنندج را احضار و به وی گفته “تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه به همراه همسرش به اداره اطلاعات این شهر مراجعه نمایند”.

GHALEB_KAMPEIN.INFOبه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «غالب حسینی» پیش تر در سال ۱۳۹۲ در محل کار خود از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و پس از گذشت ۵۴ روز بازداشت در اداراه ی اطلاعات
، با قید وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

وی در روز دوشنبه ۳۱تیر ماه ۱۳۹۲در دادگاهی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی به ۱سال حکم تعزیری و ازحیث تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حکم تعزیری و در مجموع به ۱٨ ماه حبس محکوم گردید که در نهایت دادگاه تجدید نظر به جهت عضویت در کمیته هماهنگی وی را تبرئه و از حیث تبلیغ علیه نظام ۶ ماه حکم تعزیری

را تایید نمود.

«غالب حسینی»d8bad8a7d984d8a8-d8add8b3db8cd986db8c-2 در روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۳ پس از اعلام شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج، برای گذراندن ۶ ماه حکم تعزیری، خود را به
دادگاه معرفی وسپس به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.

این فعال کارگری درروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳ پس از سپری کردن دوران محکومیت ۶ ماهه ی خود، از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

GHALEB HOSEINI.kampein.info