برنامه روز يکشنبه 14 ژوئن 2015 برابر با 24 خرداد ماه 1394

پخش سخنان شيرين عبادی در مورد تداوم نقش حقوق بشر در ايران و زندانی شدن نرگس محمدی

و دنباله برنامه با رضا اميری و سيما حب وطن

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

دانلود فايل صوتی