بایگانی نویسنده: admin

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژانویه 2020 با جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی

گفتگو باجناب دکتر هوشنگ امیراحمدی درمورد کشته شدن سردار قاسم سلیمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژانویه 2020 با جناب دکتر محمود امیری مقدم

گفتگو با جناب دکتر محمود امیری مقدم در مورد کشته شدن  سردار قاسم سلیمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه ژانویه 2020 برابر با 15 دی ماه 1398

گففتگو با جناب دکتر محمود امیر مقدم در مورد کشته شدن  سردار قاسم سلیمانی + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی + گفتگو با جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 با جناب انورمیرستاری

گفتگو باجناب انور میرستاری در مورد نشست پارلمان اروپا و بررسی پوشش خبری رسانه ها در مورد خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 برابر با 8 دی ماه 1398

گفتگو باجناب انور  میرستاری فعال سیاسی وحقوق بشر. و شعر خوانی مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه23 دسامبر 2019 برابر با 3 دی ماه 1398

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزیکشنبه22 دسامبر 2019 برابر با 2 دی ماه 1398

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد خیزش آبان 98 + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه22 ماه دسامبر 2019 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکترمهدی خزعلی در مورد خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزدوشنبه 16 ماه دسامبر 2019 برابر با 25 آذرماه 1398

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 15ماه دسامبر2019 با جناب سالار عبادی

گفتگو باجناب سالارعبادی ژورنالیست در ایران در مورد وقایع خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.