بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر 2015 برابر با 6 مهر ماه 1394

گفتگو با آناهيتا اردوان و طاهره صادقی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 سپتامبر 2015 برابر با 5 مهر ماه 1394

سخنان همنشين بهار در مورد پائيز

و رضااميری درمورد تجارت سکس دولتی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 21 سپتامبر 2015 برابر با 30 شهريور ماه 1394

پخش مادران خاوران بخش 3 و پايانی

و گزارش شهناز غلامی از مراسم شاهرخ زمانی در پاريس.

برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 ماه سپتامبر2015 برابر با 29 شهريورماه 1394

گفتگو با جناب دکتر بابک ده چمنی و جواد صنم راد

گزارش رضا اميری ار سی امين نشست سازمان حقوق بشر در سازمان ملل

برای دانلور فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه سپتامبر 2015 برابر با 23 ماه شهريور 1394

سخنان جناب محمودی وکيل در مورد مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجائی
مادران خاوران بخش 2
مادر محمد طاهری زندانی سياسی عقيدتی
گفتگو باشهناز غلامی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه پرسپکتيو توسط دکتر بابک ده چمنی

برای دانلود قايل صوتی روز فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 13 ماه سپتامبر برابر با 22 ماه شهريور 1394

برنامه پرسپکتيو توسط جناب دکتر بابک ده چمنی و
اعترافات تکاندهنده نفرات رژيم در مورد انرژی هسته ای توسط حسن داعی
رضا اميری

 برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7ماه سپتامبر 2015 برابر با 16 شهريور ماه 1394

برای دانلود کردن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 6 ماه سپتامبر 2015 برابر با 15 شهريور ماه 1394

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم مسئول کميسيون حقوق بشر در سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 31 ماه اوت 2015 برابر با 9 شهريور ماه 1394

پخش دنيای برنامه زن شماره 80 شفای آسيب های اجتماعی کاری از سازمان ايلام توسط راشين سودمند.

برای دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.