بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 6 ماه دسیامبر 2015 برابر با 15 آذر ماه 1394

گفتگو با امين انواری دانشجوی سابق و زندانی سياسی و فرار او از ايران و شرايط فعلی در ” دولت اميد” !

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با گلشن فتحی روز 30 نوامبر 2015

گفتگو با گلشن فتحی فعال حقوق اقليت های مذهبی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 30 نوامبر 2015 برابر با 9 آذرماه 1394

گفتگو با گلشن فتحی فعال حقوق اقليت های مذهبی در ايران.

برای دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 نوامبر 2015 برابر با 8 آذرماه 1394

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد تحولات منطقه

ادامه برنامه با جناب امیری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه دوشنبه 23 نوامبر 2015 برابر با 2 آذرماه 2015

برنامه روز دوشنبه 23 نوامبر.

برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

برنامه روز يکشنبه 22 نوامبر 2015 برابر با 1 آذر 1394

در برنامه امروز چند خبر و تحليل روز با کاری از همنشين بهار ” کنسرتو درانخوذ” .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنه 16 نوامبر 2015 برابر با 25 آبان 1394

پخش برنامه يازدهم تلويزيون حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

کفتگو با جناب پرويز دستمالچی 15 نوامبر 2015

گفتگو با پرويز دستمالچی در مورد دادگاه ميکونوس.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 نوامبر 2015 برابر با 24 آبانماه 1394

گفتگو با جناب پرويز دستمالچی در مورد دادگاه ميکونوس

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با آناهيتا اردوان دوشنبه 9 نوامبر 2015

گفتگو با آناهيتا اردوان نويسنده و شاعر در مورد هنر

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.