بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 برابر با 9 مهرماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و رای گيری برای جدايی اقليم کردستان عراق +گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25 سپتامبر 2017 برابر با 3 مهرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24سپتامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو باجناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و در مورد اعتصاب غذای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه سپتامبر 2017 برابر با 2 مهرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و اعتصاب غدای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه سپتامبر 2017 برابر با 27 شهريور ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 با جناب مهدی برنو.

گفتگو با فعال حقوق بشر جناب مهدی برنو.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 برابربا 26 شهريور 1396

گفتگو با جناب مهدی برنو فعال حقوق  بشر + پخش افشاگری کاوه در مورد برادران لاريجانی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 با پريسا فرجی

گفتگو با خانم پريسا فرجی از گروه عرفان حلقه در مورد جناب محمد طاهری.

برای دانلود بايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه10 ماه سپتامبر 2017 برابر با 19 شهريورماه 1396

گفتگو با جناب سام محمودی سرابی سردبيرآمدنيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 برابر با 20 شهريور ماه 1396

پخش بخشی از سخنرانی مسيح علينژاد در کنفرانس شيکاگو + گفتگو با خانم پريسا فرجی از همراهان گروه عرفان حلقه جناب محمد طاهری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.