بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد بزرگداشت روز جهانی کوروش 7 آبان ماه و تنظيم اساسنامه جديد ايران نوين توسط کانون حقوقدانان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد کشته شدن فجيع دکتر فرشيد هکی.

برای دانود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 28 ماه اکتبر 2018 برابر با 6 آبانماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد جنايت ديگر رژيم  ج.ا. کشتن فجيع دکتر فرشيد هکی + گفتگو با جناب آبتين آيينه شاعر و تاريخ شناس در مورد سال روز کوروش و تدوين اساسنامه جديد ايران نوين توسط کانون حقوقدانان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه اکبتر 2018 برابر با 30 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15ماه اکتبر 2018 برابر با 23 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 14 اکتبر 2018 با جناب جوادصنم راد

جناب جواد صنم راد درمورد حافظ و خلا روحی برای جوانان امروز در ايران سخن ميگويد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ماه اکتبر 2018 برابر با 22 مهر ماه 1397

گفتگو با جناب زارع  و جناب جواد صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 8 ماه اکتبر 2018 برابر با 16 مهر ماه 1397

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه7ماه اکتبر2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد شرايط اقتصادی در ايران وارزش دلار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 7 ماه اکتبر 2018 برابر با 15 مهر ماه 1397

گفتگو با جناب زارع در مورد نقض حقوق بشر در ايران و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی و ارزش دلار در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.