بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 30 آوريل 2018 برابر با 10 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوی همنشين بهار با فرشته هدايتی از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 آوريل 2018 برابر با 10 ارديبهشت ماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی فعال سياسی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه آوريل 2018 برابر با 3 ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل  صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه22 آوريل 2018 با جناب آبتين آيينه.

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 برابر با 2 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوبا جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز ايران + گفتگو با جناب رضا دوقی از قربانيان کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 با جناب رضا ذوقی

گفتگو با جناب رضا ذوقی قربانی فاجعه کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 16 آوريل 2018 برابر با 27 فروردين ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب امجد حسين پناهی

گفتگو با برادر رامين حسين پناهی زندانی سياسی محکوم به اعدام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 برابر با 26 فروردين ماه 1397

گفتگوبا جناب جواد صنم راد در مورد حمله نظامی به سوريه.

برای دانلود فايل صونی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد مسائل روز ايران و منطقه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.