بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 25 نوامبر 2019 برابر با 4 آذر 1398

برنامه ای به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان.

برای دنلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 نوامبر 2019 برابر با 3 آذرماه 1398

گفتگو با جناب حسن معارفیپور و شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

گفتگوی روز یکشنبه 24 نوامبر 2019 با جناب حسن معارفی پور

گفتگو با جناب حسن معارقی پور در مورد شرایط فعلی در ایران و راه برون رفت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه نوامبر 2019 برابر با 27 آبانماه 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 17 ماه نوامبر 2019 برابر با 26 آبانماه 1398

مهمانان سیما بهمنش و مسیحا رشیدی.

شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه نوامبر 2019 برابر با 20 آبانماه 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه نوامبر 2019 با بهرخ بابایی

گفتگو با خانم بهرخ بابایی کارگردان تاتر سالگرد اثر آنتوان چخوف .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه نوامبر 2019 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد علت بحران در لبنان و عراق و منطقه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه نوامبر 2019 برابر با 19 آبانماه 1398

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس منطقه خاورمیانه در مورد شرایط فعلی در لبنان و عراق.

گفتگو با خانم بهرخ بابایی کارگردان تاتر در مورد بازی تاتر به نام سالگرد کاری از آنتوان چخف.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزدوشنبه 4 ماه نوامبر 2019 برابر با 13 آبانماه 1398

برای دانلودفایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.