بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 14 ماه سپتامبر 2020 برابر با 24 شهریور ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه سپتامبر 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگوی با جناب زرتشت احمدی راغب در زمان مرخصی از زندان در مورد شرایط زندان و ج.ا

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه سپتامبر 2020 برابر با 23 شهریور ماه 1399

گفتگوی با جناب زرتشت احمدی راغب در زمان مرخصی از زندان در مورد شرایط زندان و ج.ا

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه سپتامبر 2020 برابر با 17 شهریور ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه سپتامبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دلایل فروپاشی ج.ا و راهکارهای خنثی سازی ترفندهای رژیم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 6 ماه سپتامبر2020 برابر با 16 شهریور ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دلایل فروپاشی ج.ا و راهکارهای خنثی سازی ترفندهای رژیم.

برای دانلود کردن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 برابر با 9 شهریور ماه 1399

گفتگو با جناب مسعود موئیدی و معرفی کتاب سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد کتابی که اخیرا منتشر کرده به نام سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 24 اوت 2020 برابر با 3 شهریور ماه 1399

پخش دو بخش از کتاب صوتی آنا کارنینا اثر ماندگار لئو تولستوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه اوت 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین و لبنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org