بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 19 ماه ژوئن 2017 برابر با 29 خرداد ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشردر سازمان ملل.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 برابر با 28 خرداد ماه 1396

پخش سخنان جناب دکترابوالحسن بنی صدر در مورد پاسخ به توهين خامنه ای  و همچنين ” آتش به اختيار و ترقه بازی”

+ مصاحبه با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشر در سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه ژوئن 2017 برابر با 22 خرداد ماه 1396

پخش مستندی از فعاليت های اشرف پهلوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد حملات تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنیه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب دکترمهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد حوادث تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11ماه ژوئن 2017 برابر با 21 خرداد ماه 1396

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد حوادث تروريستی اخير + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه ژوئن 2017 برابر با 15 خردادماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 4 ماه ژوئن 2017 برابر با 14 خرداد ماه 1396

پخش سخنان  محمد نوريزاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه 29 ماه ژوئن2017 برابر با 8 خراد ماه 1396

پخش سخنان مسيح علينژاد در مورد حجاب اجباری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.