بایگانی نویسنده: admin

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه سپتامبر 2021 با خانم رویا غیاثی

گفتگو با خانم رویا غیاثی  خواهر جانباخته کبری غیاثی در مورد روند دادگاه حمید نوری و ایران تربیونال.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه سپتامبر 2021 برابر با 21 شهریور ماه 1400

گفتگو با خانم رویا غیاثی  خواهر جانباخته کبری غیاثی در مورد روند دادگاه حمید نوری و ایران تربیونال.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه سپتامبر 2021 برابر با 15 شهریور 1400

پخش بخش 11/10/5 از کتاب پنج زبان عشق مجردها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه سپتامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم  دکتر نیره انصاری حقوقدان  در مورد شرایط حقوقی وضع موجود در افغانستان و دادرسی حقوقی علیه مخالفت خامنه ای برای ورود واکسن و در نتیجه کشتار مردم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه سپتامبر 2021 برابر با 14 شهریور ماه 1400

گفتگو با خانم  دکتر نیره انصاری حقوقدان  در مورد شرایط حقوقی وضع موجود در افغانستان و دادرسی حقوقی علیه مخالفت خامنه ای برای ورود واکسن و در نتیجه کشتار مردم

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 برابر با 7 شهریور ماه 1400

گفتگو با جناب صابر جیحون در افغانستان در مورد شرایط فعلی افغانستان  و خانم میهن جزنی در فرانسه در رابطه دادگاه حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه اوت 2021 برابر با 8 شهریور ماه 1400

پخش کتاب پنج زبان عشق مجرد ها 10\9\5 .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 با خانم میهن جزنی

گفتگو با خانم میهن جزنی در مورد دادگاه حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 با جناب صابر جیحون در افغانستان

گفتگو با جناب صابر جیحون در افغانستان در مورد شرایط فعلی افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه ژوییه 2021 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر در مورد تمدید معاهده 20 ساله روسیه با حکومت اسلامی و قرارداد 25 ساله چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org