بایگانی نویسنده: admin

تعطيلات تابستانی راديو تا 18 اوت ميباشد

 

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد فرهنگ سازی مردم ايران برای تغير شرايط فعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 با جناب بيژن افتخاری

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری درمورد روند شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ماه ژوئيه 2019 برابر با 23 تيرماه 1398

گفتگوبا جناب دکتر بيژن افتخاری درمورد روند شرايط اقتصادی در ايران.

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد فرهنگ سازی مردم ايران برای تغير شرايط فعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 برابر با 17 تيرماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط فعلی سياسی ايران و فرهنگ فعلی مردم در مقابل اين شرايط.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 7 ماه ژوئيه 2019 برابر با 16 تيرماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط فعلی سياسی ايران و فرهنگ فعلی مردم در مقابل اين شرايط.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2019 بانسرين رمضانعلی

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی در مورد نمايش نقاب و روسری در شهر کلن آلمان و حرکت اعتراضی که انجام داده اند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2ماه ژوئيه 2019 با شهلا دانشفر

گفتکو با خانم شهلا دانشفر در مورد آکسيون روز 17 ژوئن درجلوی سازمان ملل وسازمان کار  ILO.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2019 برابر با 10 تيرماه 1398

گزارش شهلا دانشفر در انگليس درمورد اکسيون در ژنو در حمايت از حقوق کارگران و زندانيان سياسی و حمايت از آکسيون

Free Them Now

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سياسی در آلمان در مورد اعتراض به نمايش نقاب و پوشش اسلامی در کلن آلمان

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.