بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 1 ماه مارس 2021 برابر با 11 اسفند ماه 1399

پخش بخشی از کتب جنس ضعیف اثر ماریانا فالاچی .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه فوریه 2021 با جناب سیامک فرید و داوود احمدلو

گفتگو با مهمانان جناب سیامک فرید و دادوود احمدلو در رابطه با انتخابات مجازی طرحی برای اثر گذاری مردم در برآمد نیروها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه رور یکشنبه 28 ماه فوریه 2021 برابر با 10 اسفند ماه 1399

گفتگو با جناب داوود احمدلو و سیامک فرید در رابطه با انتخابات مجازی طرحی برای اثرگذاری مردم در بر آمد نیروها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه فوریه 2021 برابر با 4 اسفند ماه 1399

پخش بخش دوم کتاب “جنس ضعیف” اثر ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 با خانم نسرین رمضانعلی

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس در جنبش های کارگری و سیاسی در مورد  حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 برابر با 3 اسفند ماه 1399

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس درجنبش کارگری و سیاسی در مورد حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 15 ماه فوریه برابر با 27 بهمن ماه 1399

پخش سوم قسمت اول کتاب جنس ضعیف از ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 14 ماه فوریه 2021 با خانم مهناز شیرالی

گفتگو باخانم مهناز شیرالی جامعه شناس در مورد علل رخدادن انقلاب 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 14 ماه فوریه 2021 برابر با 26 بهمن ماه 1399

گفتگو باخانم مهناز شیرالی جامعه شناس در مورد علل رخدادن انقلاب 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 8 ماه فوریه 2021 برابر با 20 بهمن ماه 1399

پخش کتاب جنس ضعیف اثر ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org