مصاحبه روز یکشنبه 28 اوت 2022 با جناب دکتر جلال ایجادی

گفتگو با جناب دکتر جلال ایجادی در مورد کتاب جدیدش به اسم “بحران بزرگ در زیست بوم جهان و ایران ” نظریه ها، چالش ها، ویرانگری ها و رهیافت ها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.