برنامه روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 برابر با 12 تیر ماه 1401

گفتگو با جناب پرفسور سیروس میرزایی در مورد مسولیت نظام پزشگی در ایران در رابطه با کشته شدن دکتر پیوند علامه و گفتگو با دکتر نیره انصاری حقوقدان در رابطه با منع قانون سقط جنین در امریکا و ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.