گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژوین 2022 با جناب منوچهر تقوی بیات

گفتگو با جناب منوچهر تقوی بیات در مورد کنگره حزب جمهوریخواهان سوسیال دمکرات و لاییک در پاریس و در مورد زمینی بودن اشعارحافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.