برنامه روز یکشنبه 20 ماه مارس 2021 برابر با 29 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب فر هنگ قاسمی در مورد 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و با جناب بابک دهچمنی در مورد گالری نقاشی خودش و با جناب جواد صنم راد در مورد پیام حافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.