برنامه روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 برابر با 8 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اوکرایین و با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتاب جدیدش “مجاهدین” سازمان دین مداری که مارکسیست شد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.