برنامه روز یکشنبه 6 ماه فوریه 2022 برابر با 17 بهمن ماه 1400

گفتگو با جناب مهندس طبرزدی سخنگوی جبهه دمکراتیک ایران در مورد فراخوان شب 22 بهمن و جناب دکترموسویان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در داخل در مورد دست آورد 22 بهمن 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.