برنامه روز یکشنبه 14 ماه نوامبر 2021 برابر با 23 آبانماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری در مورد مواد قضایی ناقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین المللی در قانون اساسی ج.ا. از جمله قسامه و در مورد نقش حقوقی برگزاری دادگاه آبان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 7 ماه نوامبر 2021 با خانم لادن بازرگان

گفتگو با خانم لادن بازرگان در مورد کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی در برابر کالج اوبرلین در اوهایو.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 7 ماه نوامبر برابر با 16 آبانماه 1400

گفتگو با خانم لادن بازرگان در مورد کمپین عدالت برای قربانیان محلاتی در برابر کالج اوبرلین در اوهایو.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه اکتبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و مشاور حقوقی بنیاد میراث فرهنگی پاسارگاد در مورد اقدامات حفاظتی برای آرامگاه کوروش کبیر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه اکتبر 2021 برابر با 2 آبانماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و مشاور حقوقی بنیاد میراث فرهنگی پاسارگاد در مورد اقدامات حفاظتی برای آرامگاه کوروش کبیر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.