گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه آوریل 2021 باجناب دکتر فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درمورد انتشار کتاب درراه طوفان وهمچنین درمورد مسایل روز ایران، کمپین نه به ج.ا. و قرارداد 25 ساله ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.