برنامه روز یکشنبه 4 ماه آوریل 2021 برابر با 15 ماه فروردین 1400

گفتگو با خانم مریم سلطانی مشاورسابق شهرداری بخش 3 تهران در مورد روانشناسی زنان سرپرست خانوار ، فعال مدنی  و صدای زنان سرزمینم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.