برنامه روز یکشنبه 7ماه مارس 2021 برابر با 17 اسفندماه 1399

گفتگو با خانم ناهید حسینی فعال حقوق زنان و سیاسی در رسانه زنان ایران و خانم مریم سلطانی کارشناس روانشناسی و فعال مدنی نهاد همبستگی زنان در مورد 8 مارس و موقعیت زنان ایران در کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.